Оферта


Оммавий келишув - mobil banking тизими орқали алоҳида мижозларга хизмат кўрсатиш таклифи

Ушбу ҳужжат "САВДОГАРБАНК" Ажнинг хорижий капитал иштирокидаги банкларнинг расмий таклифи (оммавий оферта) бўлиб, (бундан буён матнда - банк) банк мижозлари – жисмоний шахслар (бундан буён - мижоз) учун "mobil banking"орқали ўз хизматларини кўрсатишда standart шартлари ва хизмат кўрсатиш тартибини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 369-моддаси 2-бандига мувофиқ (CC Руз) қабул шартлари ва тизимига уланиш қуйида кўрсатилган тақдирда "mobil banking" мижоз-бу таклиф individual ишлаб чиқариш қабул мижоз бўлади (Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 370-моддаси 4-қисмига мувофиқ таклиф қабул мижозга белгиланган шартлар асосида шартнома тузиш учун тенг), ва банк ва cо-томонлар.

Юқоридагилар муносабати билан ушбу оммавий оферта матнини диққат билан ўқиб чиқинг ва Банк тарифларини ўқиб чиқинг. Агар сиз таклифнинг бирон бир нуқтасига рози бўлмасангиз, Банк сизга хизматлардан фойдаланишни рад етишни таклиф қилади.

1.Атамашунослик

1.1.Таклиф – ушбу ҳужжат "Давлат келишуви-жисмоний шахсга" жисмоний шахслар учун mobil banking " тизими орқали хизмат кўрсатиш таклифи.

1.2. Таклифни қабул қилиш-мижоз томонидан таклифни тўлиқ ва сўзсиз қабул қилиш 3.1-бандда кўрсатилган амалларни бажариш орқали. ҳозирги таклиф.

1.3. Мижоз / мижоз-таклифни қабул қилган ва шу тариқа тузилган таклиф шартномаси бўйича банк хизматларининг мижози бўлган шахс.

1.4. Оферта битими-банк ва мижоз ўртасида таклифни қабул қилиш йўли билан тузилган "жисмоний шахслар учун mobil banking" тизими орқали мижозга хизмат кўрсатиш тўғрисидаги битим (бундан буён матнда "келишув"деб юритилади).

1.5. "Жисмоний шахслар учун mobil banking" тизими (бундан буён матнда тизим деб юритилади) банк мижозлари - жисмоний шахслар томонидан mobil телефонлар ва мижоз рўйхатдан ўтган Internet-браузер орқали банк хизматларини масофадан туриб олиш учун мўлжалланган банк дастуридир.

1.7. Веб-Сайт – Internet www.savdogarbank.uz Банк расмий веб сайти.

1.8. Веб-интерфейс-бу мижоз веб-браузер орқали тизим билан мулоқот қилиш учун фойдаланадиган воситалар тўпламидир

1.9. "Жисмоний шахслар учун mobil banking" mobil иловаси mobil қурилманинг операцион тизимига ўрнатилган дастурий маҳсулот бўлиб, у орқали мижоз тизим билан ўзаро ҳамкорлик қилади.

1.10. Login-мижоз томонидан mobil telefon рақами кўринишида рўйхатдан ўтиш пайтида кўрсатилган фойдаланувчи номи.

1.11. Парол-мижознинг логинини тасдиқлаш учун ишлатиладиган махфий сўз ёки белгилар тўплами.

11.12. Бир марталик авторизация коди-тизимда рўйхатдан ўтиш пайтида кўрсатилган mobil telefon рақамига юборилган СМС-хабар кўринишидаги беш хонали белгилар тўплами. Авторизация коди кириш учун талаб қилинади.

1.13. Авторизация-бу тизимда ишлаш учун мижозга тасдиқловчи, тасдиқловчи ва ҳуқуқ бериш жараёнидир.

1.14. Пластик карточка-Савдогарбанк томонидан берилган тўлов карточкаси бўлиб, у орқали нақд пулсиз тўловлар амалга ошириладиган мижознинг махсус сўм карточкаси ҳисобварағига кириш имконини беради.

1.15. Банк ҳисобварағи-жамғарма депозит ҳисобварағи, муддатли депозит ҳисобварағи, кредит ҳисобварағи, талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи, махсус сўм карточкаси ҳисобварағи ва бошқа ҳисобварақлар;

Омонат депозит ҳисобварағи-мижозларнинг даврий бадаллари асосида шаклланган, муайян мақсадлар учун сақланган ва шу мақсадлар учун юборилган ёки шартнома бекор қилингандан сўнг қайтарилган маблағлар ёзувларини сақловчи ҳисобварақ;

Муддатли депозит ҳисобварағи-шартномада қатъий келишилган муддатга қўйилган мижоз маблағларининг ёзувларини сақловчи ҳисобварақ;

Кредит ҳисобварағи-мижозларга берилган кредитларнинг белгиланган тартибда қайдномаларини сақловчи ҳисобварақ;

Талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи-мижознинг биринчи талабига кўра берилган ёки ўтказилган маблағлари ёзувларини сақловчи ҳисобварақ;

СКС-банк томонидан мижозга картадаги ўзаро ҳисоб-китоблар учун очилган махсус суммали карта ҳисобварағи.

1.16. Халқаро пластик карта- "Савдогарбанк" томонидан чет ел валютасидаги мижознинг махсус карточкаси ҳисобварағига чет ел валютасида кириш имконини берувчи, у орқали нақд пулсиз тўловлар амалга ошириладиган карта.

1.16. Учинчи шахс-келишувга боғлиқ бўлмаган шахс.

2.БАНКНИНГ МИЖОЗГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШИНИНГ УМУМИЙ ШАРТЛАРИ ВА ШАРТЛАРИ

2.1.Iн тизимга уланиш учун мижоз банкда CCН, Android 2.2 ёки иос 6 дан паст бўлмаган операцион тизим (ОС) га ега mobil телефонга ва Узcард / ГЛОБУЗ тизимининг СМС-хабарнома хизматига уланган Ўзбекистон Республикаси операторининг амалдаги mobil рақамига ега бўлиши керак.

2.2.Tо тизимда операцияларни бажаринг, мижоз Плай Market/AppStore-дан "жисмоний шахслар учун mobil banking" mobil иловасини юклаб олиши ва ўрнатиши керак.

2.3.Тизимда мижозларни рўйхатга олиш "жисмоний шахслар учун mobil banking"mobil иловаси орқали амалга оширилади. Тизимда рўйхатдан ўтиш учун СМС-хабарнома хизматига уланган пластик карточканинг рақамини, пластик карточканинг амал қилиш муддатини, mobil telefon рақамини киритишингиз ва тизимга кириш учун парол белгилашингиз керак.

2.4. Банк келишув бўйича соатма-соат хизмат кўрсатади, фақат банкнинг иш куни давомида кўрсатиладиган банк хизматларидан ташқари.

2.5.Тизим банкка қарашли.

2.6.Тизимда тизим орқали кўрсатиладиган банк хизматлари шартлари белгиланган.

3. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

3.1. Келишув шартлари standart шаклда белгиланган бўлиб, тизимнинг mobil иловасини ўрнатишда мижоз томонидан улар билан келишиб қабул қилиниши мумкин. Тизимда рўйхатдан ўтиш мижознинг ушбу шартномага бутунлигича қўшилишини англатади. Шартнома рўйхатга олинган пайтдан бошлаб тизимга тузилган ҳисобланади.

3.2. Тизимдан фойдаланиб, мижоз тизимда мавжуд бўлган електрон операцияларни амалга ошириш ҳуқуқига ега.

3.3. Томонлар шуни тасдиқлашади ва бунга рози бўлишади:

3.3.1. Банк тизими ёрдамида мижоз томонидан амалга ошириладиган тўлов операцияларининг мазмуни ва / ёки бажарилиши тўғрилиги учун жавобгар емас.

3.3.2. Банк мижоз томонидан тўлов тафсилотлари тўғри кўрсатилмаган бўлса, тизим орқали амалга оширилган тўловларни қайтариш мажбуриятини ўз зиммасига олмайди.

3.4. Шартномага қўшилиш ва тизимга уланиш орқали мижоз буни тасдиқлайди:

3.4.1. улар банкнинг тарифлари, тизимда хизмат кўрсатиш шартлари, рўйхатдан ўтказиш шартлари, тизимнинг ишлаш тартиби, шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган тақдирда еҳтимолий рисклар, шунингдек томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда уларнинг жавобгарлиги ҳақида маълумот олдилар.

3.5. Мижоз тизимдан фойдаланиш орқали амалга оширилган операциялар тўғрисидаги маълумотлар банк томонидан тизимдан фойдаланиш муносабати билан келиб чиққан низо юзага келганда судда далил сифатида тақдим етилиши мумкинлигини еътироф етади.

3.6. Тизим банк ва мижоз ўртасидаги алоқа учун қўшимча ахборот канали бўлиб, у банкда анъанавий мижозларга хизмат кўрсатишни истисно етмайди. Томонлар ўртасида бошқа келишувлар бўлмаса, ҳар бир ҳолатда хизмат кўрсатиш шакли мижоз томонидан танланади.

4.БАНКНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Банк кўрилмоқда:

4.1.1. тизимнинг силлиқ ишлашини таъминлаш;

4.1.2. тизимнинг ишлаши ҳақида мижозга маслаҳат bering ва низоларни ҳал қилишда ёрдам bering;

4.1.3. мижознинг шахсий маълумотлари махфийлигини таъминлаш.

4.2. Банк ҳуқуқига ега:

4.2.1. банкнинг тарифларига ва / ёки битимга бир томонлама ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

Агар мижоз ўзгартириш ва қўшимчаларга рози бўлмаса, мижоз тизимдаги ҳисобини (ҳисоб ёзувини) ўчириш йўли билан шартномани бекор қилиш ҳуқуқига ега.

Агар келишув ва / ёки тарифларни сайтга янги версияда жойлаштирган кундан бошлаб 10 (ўн) календар кундан кейин www.савдогарбанк.уз Агар мижоз тизимдан фойдаланишни давом еттирса, келишувнинг янги версияси ва/ёки тарифлар мижоз томонидан қабул қилинган ҳисобланади ва хизмат ҳақи янги тарифларга мувофиқ ундирилади;

4.2.2.Tо тизими ёрдамида мижозга хизмат тўхтатиб:

Агар мижоз шартнома шартларига риоя қилмаса;

тортишувлар муддати учун;

ушбу ишларнинг вақти ҳақида мижознинг хабарномаси билан тизимни сақлаш билан боғлиқ шошилинч фавқулодда ва мунтазам парваришлаш ишларини бажариш.

5.   МИЖОЗНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мижоз керак:

5.1.1.Android 2.2 ёки иос 6 дан паст бўлмаган ОС mobil телефонига ва банкда хизматга уланган Ўзбекистон Республикаси операторининг амал қилувчи mobil telefon рақамига ега бўлинг

UzCard/Globus тизими ҳақида СМС-хабарнома;

5.1.2.зудлик билан ва яхши ният билан шартнома шартларини бажариш;

5.1.3.то ахборот хавфсизлиги чораларига риоя қилиш;

5.1.4.до тизимдан ноқонуний мақсадларда, жумладан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришда фойдаланмаслик; 5.1.5.до тизимдан фойдаланиш ҳуқуқини учинчи шахсга ўтказмаслик;

5.1.6.тизимдан фойдаланиш учун ишлатиладиган СМС орқали юборилган фойдаланувчи номи, парол ва махфий кодни сир сақланг;

5.1.7.қабул қилувчининг ҳисобварағи, telefon рақами, шахсий коммунал тўловлар ва бошқалар каби тўлов тафсилотларини тўғри киритинг.

5.1.8.mobil telefon йўқолган бўлса, дарҳол банкка ёзиб хизмат вақтинчалик тўсиб Банк хабардор.     

5.2. Мижоз ҳуқуқига ега:

5.2.1. банк ходимларидан шартнома шартларини бажариш бўйича зарур маълумотларни олиш;

5.2.2. тизимда мавжуд бўлган електрон операцияларни бажариш;

5.2.3. банкдан олинган маълумотларни кўриш учун тизимдан фойдаланинг;

5.2.4. тизимдаги ҳисобингизни ўчириш орқали исталган вақтда шартномани бекор қилинг.

6.    ТЎЛОВ ТАРТИБИ

6.1.Тизимда амалга оширилган операциялар учун тўлов миқдори Банк тарифлари билан белгиланади.

6.2.Банк мижозга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишидан олдин 10 банк кунидан кечиктирмай шартнома ставкалари ва шартларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишини маълум қилади, Агар қонун ҳужжатлари ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан бошқача белгиланмаган бўлса, омонатни жойлаштириш орқали

6.3.банк бўлинмаларидаги стендлар бўйича киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида маълумот, расмий веб-сайт www.савдогарбанк.уз. ёки банк танлаган бошқа усул билан.

6.4.Банк томонидан таклиф шартномаси бўйича кўрсатилган хизматлар учун комиссион йиғим банк томонидан мижознинг ССЖ/банк ҳисобварағидан маблағларни тўғридан-тўғри дебетлаш йўли билан ссж/банк ҳисобварағида операциялар амалга оширилганлиги учун ундирилади.

7. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки нотўғри бажарганликлари учун жавобгардирлар.

7.2. Шартнома қоидаларига риоя қилиш Банк ва мижоз учун мажбурийдир.

7.3. Банк жавобгар емас :

7.3.1. мижоз томонидан шартномада назарда тутилган талабларга риоя етилмаган тақдирда мижоз учун салбий оқибатлар (шу жумладан унга етказилган зарарлар) учун;

7.3.2. улар бўйича амалга оширилган ҳисоб-китоблар ва/ёки операциялар тўғрисидаги маълумотлар банкнинг ҳеч қандай айби билан учинчи шахсларга маълум бўлиб қолса;

7.3.3. тизим ёрдамида мижоз томонидан нотўғри тўловни амалга ошириш учун (олувчининг реквизитларини нотўғри киритиш туфайли) ;

7.3.4. банк назоратидан ташқари ҳолатлар туфайли тизимга киришни таъминлашнинг имкони бўлмаса;

7.3.5. алоқа линияларининг сифат ва техник ҳолати учун;

7.3.6. mobil алоқа операторлари ва Internet провайдерлари тармоқларида содир бўладиган кечикишлар ва носозликлар учун.

8.   МАЖБУРЛАШ

8.1.Тарафлар, Агар бундай бажармаслик ёки нотўғри бажариш мажбурлаш ҳолатларининг натижаси бўлса, битим бўйича мажбуриятларни бажармаганлик ёки нотўғри бажарганлик учун жавобгарликдан озод қилинади.

8.2.Куч majeure томонлар бундай уруш ва ҳарбий ҳаракатлар, табиий офатлар, операторлар ҳаракатлари каби фавқулодда характердаги кутилмаган ва муқаррар воқеалар натижасида шартнома имзолангандан кейин пайдо бўлган ҳолатларни тушуниш остида, қонун чиқарувчи ва/ёки ижро етувчи ҳокимият органлари ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси, Марказий банки тақиқловчи ёки бевосита унинг мавзу билан боғлиқ томонлар фаолиятини чеклаш. 

8.3.Томонлар, шунингдек, шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш учун имконсиз қилиш коммунал ва алоқа хизматлари етказиб берувчи, банк тизимлари ишга техник муваффақияцизликлар-корхоналар ҳаракатлари ва камчиликлари сифатида мажбур ҳолатлар мурожаат.

8.4.8.2-бандда кўрсатилган ҳолатлар туфайли шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажара олмайдиган томон. ва 8.3. Битимга тараф бошқа тарафни кечиктирмасдан ёзма равишда хабардор қилиши ва бошқа тарафнинг илтимосига кўра, содир бўлганлигини ва/ёки кучнинг бекор қилинишини тасдиқловчи далилларни тақдим етиши шарт. Ваколатли organ томонидан берилган ёзма ҳужжатлар ушбу ҳолатларнинг юзага келиши ва давомийлигининг исботи бўлиб хизмат қилади.

8.5. 8.2-бандда назарда тутилган ҳолларда. ва 8.3., шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати бундай ҳолатлар ва уларнинг оқибатлари амал қилган вақтга мутаносиб равишда қолдирилади.

8.6. Агар мажбурлаш кетма-кет 30 кундан ортиқ давом еца, томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилиш ҳуқуқига ега. Банк ушбу ҳолатда шартномани бекор қилади ва банк бўлинмаларидаги стендларда бекор қилиш тўғрисидаги тегишли хабарни расмий веб-сайтга қўяди www.савдогарбанк.уз ёки банк танлаган бошқа усул билан.

9.ШАРТНОМАНИНГ МУДДАТИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Келишув тизимда мижоз рўйхатга олинган пайтдан бошлаб кучга киради ва ноаниқ бўлади.

9.2. Келишув мижоз томонидан исталган вақтда бекор қилиниши мумкин.

9.3. Агар келишув банк томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин:

банк томонидан мижозларга тизим орқали хизмат кўрсатишни тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

мижоз томонидан шартномада белгиланган қоида ва шартларнинг бузилиши ҳамда тизим орқали банк хизматларини кўрсатиш шартлари;

амалдаги қонунчиликка мувофиқ олинган террористик ёки бошқа жиноий фаолиятда иштирок етиш ёки гумон қилиш, шунингдек мижознинг шубҳали ва/ёки шубҳали битимларини аниқлаш тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги;

қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда.

10.НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЕТИШ ТАРТИБИ

10.1.машриқ.Ушбу шартнома бўйича низолар музокаралар йўли билан ҳал етилади. Агар келишувга еришилмаган бўлса, низо Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ ваколатли судларда кўриб чиқилиши шарт.

10.2. Агар шартнома қисмларидан бири қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳақиқий емас деб еълон қилинган бўлса, ушбу факт амалдаги қонун ҳужжатларида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, бутун битимни ва/ёки унинг бошқа қисмларини автоматик равишда бекор қилмайди.

11.БОШҚА ШАРТЛАР

11.1.Бу келишув давлат ва рус тилларида амалга оширилади.

11.2.Ушбу шартнома билан тартибга солинмаган масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги билан тартибга солинади.

12.ЮРИДИК МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хорижий капитал иштирокидаги "САВДОГАР" аксиядорлик-тижорат банки

Елмурод Юлдашев:

78, саид Барака кўчаси, Миробод тумани, Тошкент.

Банк реквизитлари:

Р / с 19907000100000439001

МФО: 00439 ҚОП: 201053901

ОКЕД: 64190 ОКПО:22921172