Тарифлар

Жисмоний шахс бўлган мижозларга пластик карталар бўйича Тарифлар

2023 йил 23 мартдан  бошлаб кучга киради
"Гарант банк" АЖ нинг жисмоний шахс бўлган мижозларга пластик карталар бўйича  
банк хизматларини кўрсатиш учун воситачилик ҳақининг
 ТАРИФЛАРИ
 
I. Миллий валютадаги банк пластик карталари бўйича хизматлар
Хизмат номи Тарифлар
  Uzcard HUMO
1. Банк пластик карталарини чиқариш 
1.1. Миллий валютадаги асосий банк пластик картасини чиқариш, иш ҳақи лойиҳаси доирасида, нафақалар, стипендиялар, бошқа нафақалар ҳисобга киритилиши учун Бепул
1.2. Бошқа мақсадларда асосий банк пластик картасини чиқариш 50 000 сўм + ҚҚС 
1.3. Қўшимча банк пластик картасини чиқариш  50 000 сўм + ҚҚС 
1.4. Картани амал қилиш муддати тугаганда, йўқотилганда, бузилганда ёки ўғирланганда қайта чиқариш  50 000 сўм + ҚҚС 
1.5. Индивидуал дизайни бўлган карталарни чиқариш/қайта чиқариш  100 000 сўм + ҚҚС  75 000 сўм + ҚҚС 
1.6. Йўқотилганда ёки бузилганда пластик картани блоклаш/блокдан чиқариш  Бепул
2. Карта ҳисобрақамини тўлдириш 
2.1. Банк кассаларида, нақд пул маблағлари билан  Бепул
2.2. Иш ҳақини ва унга тенглаштирилган тўловларни, нафақа ва стипендияни ҳисобга киритиш  Бепул
2.3. Бошқа пул маблағларини ҳисобга киритиш  Бепул
2.4. Бошқа банкларда чиқарилган банк карталарининг "Гарант банк" АЖ нинг банкоматлари орқали ҳисобрақамини тўлдириш суммадан 1% Кўзда тутилмаган
3. Картадан картага пул маблағларини ўтказиш
3.1. Банкнинг мобил иловаси орқали, "Гарант банк" АЖ томонидан чиқарилган "Uzcard" ва "HUMO" пластик карталари ўртасида картадан картага (Р2Р) пул ўтказмалари  Бепул
3.2. "Гарант банк" АЖ нинг мобил иловаси орқали бошқа банкларда чиқарилган карталар ўртасида картадан картага (Р2Р) пул ўтказмалари суммадан 0,5% 
3.3. Бошқа банкларда чиқарилган карталар сақловчининг топшириғига кўра, карта ҳисобрақамидан нақдсиз пул ўтказиш  суммадан 0,35% 
4. Картадан миллий валютада пул маблағларини бериш
4.1. Банк кассаларида, "Гарант банк" АЖ томонидан чиқарилган пластик карталардан  суммадан 1%
4.2. Банк кассаларида, бошқа банкларда чиқарилган пластик карталардан  суммадан 1%
4.3. Банкоматларда, бошқа банкларда чиқарилган пластик карталардан  суммадан 1%
4.4. Бошқа банкнинг кассасида ёки унинг банкомати орқали, карта ҳисобрақамидан нақд пул бериш бўйича транзакцияларга ишлов бериш  Хизмат кўрсатувчи банкнинг ставкалари бўйича
 II. Халқаро пластик карталарга хизмат кўрсатиш учун воситачилик ҳақи
5. Халқаро пластик карталарни чиқариш 
  Visa Classic Union Pay /UzCARD  (USD/UZS) MasterCard /HUMO (USD/UZS)
5.1. Асосий/қўшимча халқаро пластик картани чиқариш  70 000 сўм + ҚҚС 50 000 сўм +ҚҚС 50 000 сўм +ҚҚС
5.2. Картани амал қилиш муддати тугаганда, йўқотилганда, бузилганда ёки ўғирланганда қайта чиқариш  70 000 сўм + ҚҚС 50 000 сўм +ҚҚС 50 000 сўм + ҚҚС 
5.3. Картани тез муддатда қайта чиқариш  100 000 сўм + ҚҚС 50 000 сўм +ҚҚС 50 000 сўм +ҚҚС
5.4. Суғурта депозит суммаси (ҳисобрақамдаги камайтирилмайдиган қолдиғи, карта ҳисобрақами ёпилмагунча ўзгаришсиз қолдирилади) 25$  йўқ йўқ
5.5. Пластик картани блоклаш / блокдан чиқариш  Бепул
  6. Халқаро пластик карталардан нақд пул маблағларини бериш
6.1. Банк кассаларида/банкоматларида, "Гарант банк" АЖ да чиқарилган халқаро пластик карталардан (АҚШ долл.)   500$ гача - 1%        500$ дан - 2000$ гача - 1,5% 2000$ дан ортиқ - 2% 
6.2. Резидентларга ва норезидентларга, Банк кассаларида/банкоматларида, бошқа банкларда чиқарилган халқаро пластик карталардан  суммадан 2% 
6.3. Резидентларга ва норезидентларга, Банк кассаларида/банкоматларида, бошқа банкларда чиқарилган халқаро пластик карталардан миллий валютада нақд пул маблағларини бериш  суммадан 1,5% 
6.4. Бошқа хорижий банклар тизимида нақд пул маблағларини бериш  2% 1% (камида 2$+ ҚҚС) 3%
  7. Халқаро пластик карталар бўйича операциялар
7.1. Товарлар ва хизматлар учун транзакция учун тўлов:
  а) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида* суммадан 0,5% суммадан 0,5% пул ўтказиш суммасидан 0,5% (камида 1$+ ҚҚС)
  б) бошқа хорижий банклар тизимида  суммадан 1% пул ўтказиш суммасидан 0,5% (камида 1$+ ҚҚС) суммадан 0,5%
7.2. "Гарант банк" АЖ тизимида пластик картани нақд/ нақдсиз пул маблағлари билан тўлдириш Бепул
7.3. Банкнинг мобил иловаси орқали бир пластик картадан бошқа пластик картага нақдсиз йўл билан пул маблағларини ўтказиш  пул ўтказиш суммасидан 0,5% (камида 1$+ ҚҚС) пул ўтказиш суммасидан 0,5%      (камида 1$+ ҚҚС) пул ўтказиш суммасидан 0,5%    (камида 1$+ ҚҚС)
  8. Бошқа хизматлар
  Visa Classic Union Pay /UzCARD  (USD/UZS) MasterCard /HUMO (USD/UZS)
8.1. Карта ҳисобрақамининг ҳолати тўғрисида маълумотни фирмавий бланкада тақдим этиш  20 000 сўм + ҚҚС
8.2. Картани СТОП-вараққа киритиш 40 000 сўм + ҚҚС
8.3. "Chargeback" Ҳамкор банкларнинг карталари бўйича низоли операцияларга ишлов бериш 200 000 cўм + ҚҚС йўқ йўқ
8.4. Хорижий банкларнинг банкоматлари орқали баланснинг сўрови  0,5$

Жисмоний шахс бўлган мижозларга Тарифлар

2023 йил 23 мартдан бошлаб кучга киради 
"Гарант банк" АЖ нинг жисмоний шахс бўлган мижозларга
банк хизматларини кўрсатиш учун воситачилик ҳақи
 ТАРИФЛАРИ
Хизмат номи Тарифлар
I. Жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги талаб қилиб олингунча депозитлари 
  1. Ҳисобрақамни юритиш
1.1. Ҳисобрақамни очиш/ёпиш Бепул
1.2. Омонат дафтарчасини бериш  Бепул
1.3. Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима  БҲМ дан 10% 
1.4. Мижознинг аризасига биноан чет тилида маълумотномани бериш  БҲМ дан 20% + ҚҚС 
1.5. Омонатчига ёки унинг қонуний вакилига жисмоний шахснинг ҳисобрақами бўйича операциялар ва қолдиқлар тўғрисида маълумотномани бериш   БҲМ дан 10% + ҚҚС 
  2. Нақдсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш 
2.1. Пул маблағларини ҳисобрақамга киритиш  Бепул
2.2. "Гарант банк" АЖ тизимида олинган кредитни ва фоизларни қоплаш учун  Бепул
2.3. Бошқа банкларда олинган кредитни ва фоизларни қоплаш учун  суммадан 1 %
2.4. "Гарант банк" АЖ тизимида очилган ҳисобрақамларга пул маблағларини ўтказиш  Бепул
2.5. Бошқа банкларда очилган ҳисобрақамларга пул маблағларини ўтказиш  суммадан 1%
2.6. Бошқа банкларга пул маблағларини ўтказишда, қуйидагилар учун тўланганда воситачилик ҳақи олинмайди:
  а) коммунал (турар жой-коммунал тўловлардан ташқари) ва солиқ тўловлари  Бепул
б) б) хусусий ва давлат мактаблари ва мактабгача таълим муассасалари,  олий таълим муассасалари, нақд пул шаклида тўлов қилинган ҳолда  суммадан 1%
  3. Касса хизматлари кўрсатилиши  
3.1. Омонатлар бўйича фоизларни ва асосий суммани бериш (агар омонат нақд пул шаклида киритилган бўлса) Бепул
3.2. Талаб қилиб олингунча ҳисобрақамидан бошқа шахслардан ўтказиш йўли билан келиб тушган пул маблағларини бериш  суммадан 1% 
3.3. Кредитни олиш учун жойлаштирилган бирламчи ҳиссани ва гаров шаклида қабул қилинган (аввал нақд пул шаклида қабул қилинган) маблағларни қайтариш Бепул
3.4. Аввал ўтказилган, лекин хатолик туфайли қайтариб берилган ёки ортиқча тўланган (аввал нақд пул шаклида киритилган) пул маблағларини бериш  Бепул
3.5. Жисмоний шахслар томонидан банк кассалари орқали ўтказиладиган (пластик карталар орқали, нақд пул шаклида) барча бир маротабалик тўловлардан:    
  а) коммунал (тураржой-коммунал тўловлардан ташқари) ва солиқ тўловлари  суммадан 1%
  б) хусусий ва давлат мактаблари ва мактабгача таълим муассасалари,  олий таълим муассасалари, нақд пул шаклида тўлов қилинган ҳолда  суммадан 1% 
  в) "Гарант банк" АЖ билан шартнома тузган ташкилотларга  тузилган шартноманинг доирасида
  г) "Гарант банк" АЖ билан шартнома тузмаган бошқа ташкилотлар фойдасига суммадан 1% 
3.6. Нақд пулларни санаш (пулларни, ўраш бир пул купюрасини бошқа пул купюрасига алмаштириш) 0,2% от суммы 
II. Жисмоний шахсларнинг хорижий валютадаги операциялари
4. Ҳисобрақамни юритиш
4.1. Ҳисобрақамни очиш/ёпиш Бепул
4.2. Омонат дафтарчасини бериш  Бепул
4.3. Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима  БҲМ дан 10% 
4.4. Мижознинг аризасига биноан чет тилида маълумотномани бериш  БҲМ дан 20% + ҚҚС 
4.5. Омонатчига ёки унинг қонуний вакилига (ДСИ, элчихона ва ҳоказо) жисмоний шахснинг ҳисобрақами бўйича операциялар ва қолдиқлар тўғрисида маълумотномани бериш   БҲМ дан 10% + ҚҚС 
  5. Нақдсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш
5.1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пул ўтказмалари  200,0 минг сўм +ҚҚС
5.2. "Гарант банк" АЖ тизимида очилган ҳисобрақамларга пул ўтказиш  Бепул
5.3. Ўзбекистон Республикасидан ташқарига пул ўтказмалари:
  а) оддий ўтказмалар – муддати пул ўтказиш бўйича ариза берилган санасидан 2 кун  200,0 минг сўм +ҚҚС
  б) муддатли   300,0 минг сўм +ҚҚС
5.4. Кирувчи пул ўтказмасини қайтариш, мижознинг ёзма аризаси билан / аризасиз  200,0 минг сўм +ҚҚС
  6. Касса хизматлари кўрсатилиши*
6.1. Шикастланмаган нақд хорижий  валютани қабул қилиш ва валюта ҳисобрақамига киритиш  Бепул
6.2. Резидентлардан ва норезидентлардан ҳақиқийлиги шубҳа туғдирган хорижий валютани экспертиза учун қабул қилиш  суммадан 1 % 
6.3. Резидентлардан ва норезидентлардан кейинги айланиш учун яроқсиз бўлган нақд хорижий валютани инкассо учун қабул қилиш  суммадан 10 % 
6.4. Омонатлар бўйича фоизларни ва асосий суммани бериш (агар омонат нақд шаклида киритилган бўлса) Бепул
6.5. Хорижий валютадаги шикастланган банкноталарни шу турдаги валютадаги шикастланмаган банкноталарга алмаштириш суммадан 5 % 
6.6. Хорижий валютадаги шикастланган банкноталарни миллий валютага алмаштириш  суммадан 5 % 
6.7. Нақд хорижий валюта банкноталарини шу турдаги валютадаги бошқа банкноталарига майдалаш ёки йириклаштириш  суммадан 1 % 
6.9. Жисмоний шахснинг ҳисобрақамига келиб тушган хорижий валютани бериш:
а) муддатли ва жамғарма омонатлардан келиб тушган, ва улар бўйича ҳисобланган фоизлар  Бепул
б) нақд пул шаклида келиб тушган  Бепул
в) бошқа ҳолатларда, шу жумладан валюта картасидан келиб тушган суммадан 1,0 % (камида 10000 сум + ҚҚС)
  III. Пул ўтказмалари
7.1. Халқаро пул ўтказмаларининг тизимлари орқали хорижий валютадаги пул ўтказмаларини тўлаш /юбориш  Халқаро пул ўтказмалари тарифлари бўйича 
7.2. Халқаро пул ўтказмаларининг тизимлари орқали хорижий валютада келиб тушган пул ўтказмаларини миллий валютада тўлаш  Халқаро пул ўтказмалари тизимларининг тарифлари бўйича, валюта алмашув пунктининг харид курси бўйича қўшимча воситачилик ҳақисиз миллий валютада тўланган ҳолда 
7.3. Халқаро пул ўтказмаларининг тизимлари орқали миллий валютада қабул қилинган пул ўтказмаларини хорижий валютада юбориш  Халқаро пул ўтказмалари тизимларининг тарифлари бўйича, валюта алмашув пунктининг сотиш курси бўйича қўшимча воситачилик ҳақисиз миллий валютада қабул қилинган ҳолда