Тарифлар

(01.09.2022 yildan boshlab kuchga kiradi)

 • Standart

  Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun“Garant bank” AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im STANDART TARIFI

  Xizmatlar nomi Tarif
  1 2 3
  I Mijozlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalar
  1. Mijozning hisobvaraqlarini ochish va yopish.
  1.1.1. Asosiy hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.2. Ikkilamchi hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.3. Hisobvaraqni yopish Bepul
  1.1.4. Mijoz hisobvarag'ini qayta ro'yxatdan o'tkazish Bepul
  1.1.5. Boshqa bankka o'tkazish uchun hujjatlarni tayyorlash Bepul
  2. Pul mablag'larini o'tkazish va hisobni yuritish xizmatlari
  2.1. "Garant bank" AJ tizimi ichida to’lov hujjati bo’yicha mablag’larni o’tkazish Bepul
  2.2. To'lov hujjati bo'yicha pul mablag'larini o'tkazish (debet aylanmasi) to'lov summasidan 0,3%
  2.3. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash Bepul
  2.4. Hisobvaraqlarga xizmat ko’rsatish uchun abonent to’lovi Bepul
  2.5. Кo'chirmani berish Bepul
  2.6. Byudjet tashkilotlarining hisobvaraqlariga xizmat ko’rsatish (xo‘jalik hisobidagi tashkilotlardan tashqari) Bepul
  2.7. Barcha hisobvaraqlar bo'yicha mijoz so'rovi bo'yicha ma'lumotnomalar berish 30000+ QQS
  2.8. To'lov hujjatlarini qabul qilish va qayta ishlash 2 000 so'm + QQS
  3. Milliy valyutadagi akkreditivlar
  3.1. Akkreditiv hisobvarag'ini ochish 200 000 so'm + QQS
  3.2. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki uni bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  3.3. Akkreditiv hisobvarag'ini yopish Bepul
  4. Korporativ kartalar
  4.1. Korporativ kartani ochish 30 000 so'm + QQS
  4.2. Korporativ kartani almashtirish 30 000 so'm + QQS
  4.3. Korporativ kartani to'ldirish 0,5%
  4.4. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  5. Kassa xizmati
  5.1. Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun naqd pul berish Bepul
  5.2. Boshqa belgilar bo'yicha naqd pul berish (ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlardan tashqari) 1%
  5.3. Pul chek daftarchasiga xizmat ko'rsatish 35 000 so'm + QQS
  5.4. Pul chek daftarchasini yo'qotganlik uchun jarima 350 000 so'm
  6. Yuridik shaxslarning ish haqi loyihalari doirasida plastik kartalar
  6.1. Asosiy kartani ochish Bepul
  6.2. Qo'shimcha kartani ochish 35 000 so'm + QQS
  6.3. Kartaning amal qilish muddati / buzilishi yoki yo'qolishi sababli qayta chiqarish 35 000 so'm + QQS
  6.4. Kartani to'ldirish Bepul
  6.5. Boshqa bankning kassasida yoki bankomati orqali karta hisobvarag'idan naqd pul berish Xizmat ko’rsatuvchi bank stavkalari bo’yicha
  6.6. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  7. Chet el valyutasidagi operatsiyalar
  7.1. Hisobvaraqni ochish Bepul
  7.2. Xat orqali hisobvaraqdan ko'chirma yuborish 35 000 so'm + QQS
  7.3. Mijozning iltimosiga binoan ko'chirma dublikatini berish 35 000 so'm + QQS
  7.4. Yuridik shaxsning hisobvarag'ini yopish Bepul
  7.5. Naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  7.6. O'zR hududida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 50 000 so'm + QQS
  7.7. O'zRdan tashqarida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 100 000 so'm + QQS
  7.8. Arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotnomalar va dublikatlarini taqdim etish (hisobdan ko'chirmalar, SWIFT xabarlarini tasdiqlash) 35 000 so'm + QQS
  8. Mijozning mablag'larini O'zbekiston Respublikasi hududiga chet el valyutasida o'tkazish
  8.1. Pul mablag'larini O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari hisob raqamlariga o'tkazish 0,1 % + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + (hamkor bankning komissiyasi min 1 BHM)+ QQS
  8.2. O'tkazmani ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish 150 000 so'm + QQS
  8.3. "Garant Bank" AJ tizimi ichida to'lov hujjati bo'yicha mablag'larni o'tkazish Bepul
  9 O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chet el valyutasida pul mablag‘larini o‘tkazish:
  9.1. - benefitsiar uchun xarajatlar bilan 0,15% (min 1 BHM - max 20 BHM + QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya)
  9.2. - benefitsiar uchun xarajatlarsiz 0,15% ((min 1 BHM - max 20 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+ SWIFT uchun komissiya
  9.3. Respublika xududi boʻylab oʻtkazmalar (boshqa banklarga) 0.1% +SWIFT uchun komissiya
  9.4. O'z R tashqarisidagi shoshilinch to'lovlar 0,25% +(min.1 BHM- max 10 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  9.5. Pul o'tkazmasini ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish (bankning aybi bilan emas) (100 000 so'm+xorijiy bankning komissiyasi) + QQS
  9.6. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan norezidentlarga eksport qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  9.7. Yuridik shaxslarga naqd xorijiy valyutani berish O‘z R Markaziy bankining operatsiya amalga oshirilgan sanadagi kursi bo‘yicha operatsiya summasidan 0,3%.
  10. Inkasso bo'yicha operatsiyalar
  10.1. Inkassoni chiqarish (300 000 сум + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  10.2. To'lov hujjatlarini inkasso uchun qabul qilish 300 000 so'm + QQS
  10.3. Import bo'yicha hujjatlarni inkasso uchun qabul qilish va tasdiqlash (300 000 so'm +xorijiy bankning komissiyasi) +QQS
  10.4. To'lov amalga oshirilmaganligi sababli inkassoni qaytarish 200 000 so'm + QQS+ pochta xarajatlarini qoplash
  10.5. Inkasso uchun hujjatlarni tekshirish va yuborish 300 000 so'm + QQS
  10.6. Inkassoni o'zgartirish yoki bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  11 Chet el valyutasida kafolat operatsiyalari
  11.1. Kafolat shartlarini avizo qilish / tasdiqlash (O'zgartirish uchun 300 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  11.2. Kafolat yoki bekor qilish shartlarining o'zgarishini avizo qilish/tasdiqlash (har bir hujjat uchun 130 000 so'm benefitsiar hisobiga olib boriladi)+ QQS
  11.3. Kafolat to'lovini olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshirish, yuborish 65 000 so'm +Kafolat shartlarida talab qilinadigan hujjat uchun QQS + SWIFT uchun komissiya
  + kuryerlik pochtasi xarajatlarini qoplash
  12 Akkreditiv-import operatsiyalari
  12.1. Boshqa banklarga akkreditivlarni avizo qilish 500 000 so'm + QQS
  12.2. Akkreditivni ochish summadan 0,4% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun ) (min 4 BHM и max 20 BHM + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.3. Qo'shimcha so'rovlar (mijoz/korrespondent bank topshirig'I bo'yicha) (har bir xabar uchun 50 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi QQS
  12.4. Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  12.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Summadan 0,2% + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  12.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  12.7. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish 600 000 so'm + QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.8. Akkreditivni amal qilish muddati tugagunga qadar bekor qilish (500 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  13 Eksport-import operatsiyalari
  13.1. Dastlabki avizo qilish 200 000 so'm + QQS
  13.2. Akkreditivni avizo qilish 300 000 so'm + QQS
  14 Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  14.1. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun summadan min 250 000 so'm va max 2 000 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.2. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.3. Hujjatlarni qabul qilish, tekshirish va joʻnatish Summadan 0,2% +SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  14.4. Akkreditivning prolongatsiya boʻyicha shartlariga oʻzgartirish kiritish yoki akkreditiv summasini koʻpaytirish
  14.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (min 250 000 so'm и max 2 000 000 so'm har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.7. Akkreditivni bekor qilish 500 000 so'm + QQS
  15 Konversion operatsiyalar
  15.1. Bir chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga oldi-sotdi bitimlari bo’yicha konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.2. Xo'jalik yurituvchi sub'ektdan chet el valyutasini sotib olish Kelishuvga ko’ra
  15.3. Yuridik shaxslar tomonidan banklararo ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR VB savdolarida belgilangan kurs boʻyicha
  15.4. Mijozlarning xizmat safari xarajatlariga mablagʻlarining bankning shaxsiy mablagʻlari hisobidan milliy valyutada konversion
  operatsiyalari
  konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.5. SVOP operatsiyalari Kelishuvga ko’ra
  16 Masofadan xizmat ko'rsatish
  16.1. Elektron shifrlash kaliti Bepul
  16.2. Elektron shifrlash kalitini yoʻqotganlik / buzganlik / qaytarmaganlik uchun jarima 300 000 so'm
  16.3. Internet-banking / Mobile-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun 30 000 so'm + QQS
  16.4. SMS-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun 30 000 so'm + QQS
  17 Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish
  17.1. To'lovlarni qabul qilish terminallarini ijaraga olish
  yuridik shaxslar 25 000 so'm + QQS
  yakka tartibdagi tadbirkorlar 15 000 so'm + QQS
  17.2 “Garantbank” AJ bilan shartnoma tuzgan savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasida o‘rnatilgan terminal orqali so‘m kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni qayta ishlash. tranzaktsiya summasidan 0.2%
  17.3 Mijozning iltimosiga binoan savdo kartasi hisobvarag'idan ko'chirma taqdim etish 20 000 so'm + QQS
  17.4 Terminalga zarar buzilganligi uchun jarima 300 000 so'm
  17.5 Terminal yoʻqotilganligi/ terminal taʼmirlashga yaroqsiz holatgacha buzilganligi uchun jarima 200 000 so'm + terminalning qoldiq qiymatini qoplash
  17.6 So'mdagi to'lovlarini qabul qilish uchun E-POS terminallarga xizmat ko'rsatish komissiyasi tranzaktsiya summasidan 1,5%
  17.7 QR kod orqali tranzaktsiyalarni qayta ishlash to'lov summasidan 0,25%

 • Biznes

  Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun“Garant bank” AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im BIZNES TARIFI*

  Xizmatlar nomi Tarif
  1 2 3
  I Mijozlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalar
  1. Mijozning hisobvaraqlarini ochish va yopish.
  1.1.1. Asosiy hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.2. Ikkilamchi hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.3. Hisobvaraqni yopish Bepul
  1.1.4. Mijoz hisobvarag'ini qayta ro'yxatdan o'tkazish Bepul
  1.1.5. Boshqa bankka o'tkazish uchun hujjatlarni tayyorlash Bepul
  2. Pul mablag'larini o'tkazish va hisobni yuritish xizmatlari
  2.1. "Garant bank" AJ tizimi ichida to’lov hujjati bo’yicha mablag’larni o’tkazish Bepul
  2.2. To'lov hujjati bo'yicha pul mablag'larini o'tkazish (debet aylanmasi) to'lov summasidan 0.1%
  2.3. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash Bepul
  2.4. Hisobvaraqlarga xizmat ko’rsatish uchun abonent to’lovi Bepul
  2.5. Кo'chirmani berish Bepul
  2.6. Byudjet tashkilotlarining hisobvaraqlariga xizmat ko’rsatish (xo‘jalik hisobidagi tashkilotlardan tashqari) Bepul
  2.7. Barcha hisobvaraqlar bo'yicha mijoz so'rovi bo'yicha ma'lumotnomalar berish 30000+ QQS
  2.8. To'lov hujjatlarini qabul qilish va qayta ishlash 2 000 so'm + QQS
  3. Milliy valyutadagi akkreditivlar
  3.1. Akkreditiv hisobvarag'ini ochish 200 000 so'm + QQS
  3.2. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki uni bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  3.3. Akkreditiv hisobvarag'ini yopish Bepul
  4. Korporativ kartalar
  4.1. Korporativ kartani ochish 30 000 so'm + QQS
  4.2. Korporativ kartani almashtirish 30 000 so'm + QQS
  4.3. Korporativ kartani to'ldirish 0,5%
  4.4. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  5. Kassa xizmati
  5.1. Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun naqd pul berish Bepul
  5.2. Boshqa belgilar bo'yicha naqd pul berish (ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlardan tashqari) 1%
  5.3. Pul chek daftarchasiga xizmat ko'rsatish 35 000 so'm + QQS
  5.4. Pul chek daftarchasini yo'qotganlik uchun jarima 350 000 so'm
  6. Yuridik shaxslarning ish haqi loyihalari doirasida plastik kartalar
  6.1. Asosiy kartani ochish Bepul
  6.2. Qo'shimcha kartani ochish 35 000 so'm + QQS
  6.3. Kartaning amal qilish muddati / buzilishi yoki yo'qolishi sababli qayta chiqarish 35 000 so'm + QQS
  6.4. Kartani to'ldirish Bepul
  6.5. Boshqa bankning kassasida yoki bankomati orqali karta hisobvarag'idan naqd pul berish Xizmat ko’rsatuvchi bank stavkalari bo’yicha
  6.6. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  7. Chet el valyutasidagi operatsiyalar
  7.1. Hisobvaraqni ochish Bepul
  7.2. Xat orqali hisobvaraqdan ko'chirma yuborish 35 000 so'm + QQS
  7.3. Mijozning iltimosiga binoan ko'chirma dublikatini berish 35 000 so'm + QQS
  7.4. Yuridik shaxsning hisobvarag'ini yopish Bepul
  7.5. Naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  7.6. O'zR hududida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 50 000 so'm + QQS
  7.7. O'zRdan tashqarida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 100 000 so'm + QQS
  7.8. Arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotnomalar va dublikatlarini taqdim etish (hisobdan ko'chirmalar, SWIFT xabarlarini tasdiqlash) 35 000 so'm + QQS
  8. Mijozning mablag'larini O'zbekiston Respublikasi hududiga chet el valyutasida o'tkazish
  8.1. Pul mablag'larini O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari hisob raqamlariga o'tkazish 0,1 % + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + (hamkor bankning komissiyasi min 1 BHM)+ QQS
  8.2. O'tkazmani ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish 150 000 so'm + QQS
  8.3. "Garant Bank" AJ tizimi ichida to'lov hujjati bo'yicha mablag'larni o'tkazish Bepul
  9 O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chet el valyutasida pul mablag‘larini o‘tkazish:
  9.1. - benefitsiar uchun xarajatlar bilan 0,15% (min 1 BHM - max 20 BHM + QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya)
  9.2. - benefitsiar uchun xarajatlarsiz 0,15% ((min 1 BHM - max 20 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+ SWIFT uchun komissiya
  9.3. Respublika xududi boʻylab oʻtkazmalar (boshqa banklarga) 0.1% +SWIFT uchun komissiya
  9.4. O'z R tashqarisidagi shoshilinch to'lovlar 0,25% +(min.1 BHM- max 10 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  9.5. Pul o'tkazmasini ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish (bankning aybi bilan emas) (100 000 so'm+xorijiy bankning komissiyasi) + QQS
  9.6. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan norezidentlarga eksport qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  9.7. Yuridik shaxslarga naqd xorijiy valyutani berish O‘z R Markaziy bankining operatsiya amalga oshirilgan sanadagi kursi bo‘yicha operatsiya summasidan 0,3%.
  10. Inkasso bo'yicha operatsiyalar
  10.1. Inkassoni chiqarish (300 000 сум + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  10.2. To'lov hujjatlarini inkasso uchun qabul qilish 300 000 so'm + QQS
  10.3. Import bo'yicha hujjatlarni inkasso uchun qabul qilish va tasdiqlash (300 000 so'm +xorijiy bankning komissiyasi) +QQS
  10.4. To'lov amalga oshirilmaganligi sababli inkassoni qaytarish 200 000 so'm + QQS+ pochta xarajatlarini qoplash
  10.5. Inkasso uchun hujjatlarni tekshirish va yuborish 300 000 so'm + QQS
  10.6. Inkassoni o'zgartirish yoki bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  11 Chet el valyutasida kafolat operatsiyalari
  11.1. Kafolat shartlarini avizo qilish / tasdiqlash (O'zgartirish uchun 300 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  11.2. Kafolat yoki bekor qilish shartlarining o'zgarishini avizo qilish/tasdiqlash (har bir hujjat uchun 130 000 so'm benefitsiar hisobiga olib boriladi)+ QQS
  11.3. Kafolat to'lovini olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshirish, yuborish 65 000 so'm +Kafolat shartlarida talab qilinadigan hujjat uchun QQS + SWIFT uchun komissiya
  + kuryerlik pochtasi xarajatlarini qoplash
  12 Akkreditiv-import operatsiyalari
  12.1. Boshqa banklarga akkreditivlarni avizo qilish 500 000 so'm + QQS
  12.2. Akkreditivni ochish summadan 0,4% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun ) (min 4 BHM и max 20 BHM + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.3. Qo'shimcha so'rovlar (mijoz/korrespondent bank topshirig'I bo'yicha) (har bir xabar uchun 50 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi QQS
  12.4. Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  12.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Summadan 0,2% + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  12.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  12.7. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish 600 000 so'm + QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.8. Akkreditivni amal qilish muddati tugagunga qadar bekor qilish (500 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  13 Eksport-import operatsiyalari
  13.1. Dastlabki avizo qilish 200 000 so'm + QQS
  13.2. Akkreditivni avizo qilish 300 000 so'm + QQS
  14 Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  14.1. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun summadan min 250 000 so'm va max 2 000 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.2. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.3. Hujjatlarni qabul qilish, tekshirish va joʻnatish Summadan 0,2% +SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  14.4. Akkreditivning prolongatsiya boʻyicha shartlariga oʻzgartirish kiritish yoki akkreditiv summasini koʻpaytirish
  14.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (min 250 000 so'm и max 2 000 000 so'm har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.7. Akkreditivni bekor qilish 500 000 so'm + QQS
  15 Konversion operatsiyalar
  15.1. Bir chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga oldi-sotdi bitimlari bo’yicha konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.2. Xo'jalik yurituvchi sub'ektdan chet el valyutasini sotib olish Kelishuvga ko’ra
  15.3. Yuridik shaxslar tomonidan banklararo ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR VB savdolarida belgilangan kurs boʻyicha
  15.4. Mijozlarning xizmat safari xarajatlariga mablagʻlarining bankning shaxsiy mablagʻlari hisobidan milliy valyutada konversion
  operatsiyalari
  konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.5. SVOP operatsiyalari Kelishuvga ko’ra
  16 Masofadan xizmat ko'rsatish
  16.1. Elektron shifrlash kaliti Bepul
  16.2. Elektron shifrlash kalitini yoʻqotganlik / buzganlik / qaytarmaganlik uchun jarima 300 000 so'm
  16.3. Internet-banking / Mobile-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun 30 000 so'm + QQS
  16.4. SMS-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun 30 000 so'm + QQS
  17 Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish
  17.1. To'lovlarni qabul qilish terminallarini ijaraga olish
  yuridik shaxslar 25 000 so'm + QQS
  yakka tartibdagi tadbirkorlar 15 000 so'm + QQS
  17.2 “Garantbank” AJ bilan shartnoma tuzgan savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasida o‘rnatilgan terminal orqali so‘m kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni qayta ishlash. tranzaktsiya summasidan 0.2%
  17.3 Mijozning iltimosiga binoan savdo kartasi hisobvarag'idan ko'chirma taqdim etish 20 000 so'm + QQS
  17.4 Terminalga zarar buzilganligi uchun jarima 300 000 so'm
  17.5 Terminal yoʻqotilganligi/ terminal taʼmirlashga yaroqsiz holatgacha buzilganligi uchun jarima 200 000 so'm + terminalning qoldiq qiymatini qoplash
  17.6 So'mdagi to'lovlarini qabul qilish uchun E-POS terminallarga xizmat ko'rsatish komissiyasi tranzaktsiya summasidan 1,5%
  17.7 QR kod orqali tranzaktsiyalarni qayta ishlash to'lov summasidan 0,25%
  *( aylanmasi oyiga 1,0 mlrd. so‘m va undan ortiq bo‘lgan - har chorakda kamida 150,0 mln so‘m milliy valyutadagi naqd pul tushumlarini topshirayotgan- har chorakda kamida 500,0 ming AQSH dollari miqdoridagi xorijiy valyuta ekvivalentidagi daromadga ega bo‘lgan mijozlar uchun*.)

 • Vip

  Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun“Garant bank” AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im VIP TARIFI*

  Xizmatlar nomi Tarif
  1 2 3
  I Mijozlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalar
  1. Mijozning hisobvaraqlarini ochish va yopish.
  1.1.1. Asosiy hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.2. Ikkilamchi hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.3. Hisobvaraqni yopish Bepul
  1.1.4. Mijoz hisobvarag'ini qayta ro'yxatdan o'tkazish Bepul
  1.1.5. Boshqa bankka o'tkazish uchun hujjatlarni tayyorlash Bepul
  2. Pul mablag'larini o'tkazish va hisobni yuritish xizmatlari
  2.1. "Garant bank" AJ tizimi ichida to’lov hujjati bo’yicha mablag’larni o’tkazish Bepul
  2.2. To'lov hujjati bo'yicha pul mablag'larini o'tkazish (debet aylanmasi) Bepul
  2.3. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash Bepul
  2.4. Hisobvaraqlarga xizmat ko’rsatish uchun abonent to’lovi 2 000 000 so'm + QQS
  2.5. Кo'chirmani berish Bepul
  2.6. Byudjet tashkilotlarining hisobvaraqlariga xizmat ko’rsatish (xo‘jalik hisobidagi tashkilotlardan tashqari) Bepul
  2.7. Barcha hisobvaraqlar bo'yicha mijoz so'rovi bo'yicha ma'lumotnomalar berish Bepul
  2.8. To'lov hujjatlarini qabul qilish va qayta ishlash 2 000 сум + НДС
  3. Milliy valyutadagi akkreditivlar
  3.1. Akkreditiv hisobvarag'ini ochish 200 000 so'm + QQS
  3.2. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki uni bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  3.3. Akkreditiv hisobvarag'ini yopish Bepul
  4. Korporativ kartalar
  4.1. Korporativ kartani ochish Bepul
  4.2. Korporativ kartani almashtirish 30 000 so'm + QQS
  4.3. Korporativ kartani to'ldirish 0,5%
  4.4. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  5. Kassa xizmati
  5.1. Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun naqd pul berish Bepul
  5.2. Boshqa belgilar bo'yicha naqd pul berish (ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlardan tashqari) 1%
  5.3. Pul chek daftarchasiga xizmat ko'rsatish Bepul
  5.4. Pul chek daftarchasini yo'qotganlik uchun jarima 350 000 so'm
  6. Yuridik shaxslarning ish haqi loyihalari doirasida plastik kartalar
  6.1. Asosiy kartani ochish Bepul
  6.2. Qo'shimcha kartani ochish 35 000 so'm + QQS
  6.3. Kartaning amal qilish muddati / buzilishi yoki yo'qolishi sababli qayta chiqarish 35 000 so'm + QQS
  6.4. Kartani to'ldirish Bepul
  6.5. Boshqa bankning kassasida yoki bankomati orqali karta hisobvarag'idan naqd pul berish Xizmat ko’rsatuvchi bank stavkalari bo’yicha
  6.6. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  7. Chet el valyutasidagi operatsiyalar
  7.1. Hisobvaraqni ochish Bepul
  7.2. Xat orqali hisobvaraqdan ko'chirma yuborish 35 000 so'm + QQS
  7.3. Mijozning iltimosiga binoan ko'chirma dublikatini berish 35 000 so'm + QQS
  7.4. Yuridik shaxsning hisobvarag'ini yopish Bepul
  7.5. Naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  7.6. O'zR hududida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 50 000 so'm + QQS
  7.7. O'zRdan tashqarida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 100 000 so'm + QQS
  7.8. Arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotnomalar va dublikatlarini taqdim etish (hisobdan ko'chirmalar, SWIFT xabarlarini tasdiqlash) 35 000 so'm + QQS
  8. Mijozning mablag'larini O'zbekiston Respublikasi hududiga chet el valyutasida o'tkazish
  8.1. Pul mablag'larini O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari hisob raqamlariga o'tkazish 0,1 % + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + (hamkor bankning komissiyasi min 1 BHM)+ QQS
  8.2. O'tkazmani ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish 150 000 so'm + QQS
  8.3. "Garant Bank" AJ tizimi ichida to'lov hujjati bo'yicha mablag'larni o'tkazish Bepul
  9 O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chet el valyutasida pul mablag‘larini o‘tkazish:
  9.1. - benefitsiar uchun xarajatlar bilan 0,15% (min 1 BHM - max 20 BHM + QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya)
  9.2. - benefitsiar uchun xarajatlarsiz 0,15% ((min 1 BHM - max 20 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+ SWIFT uchun komissiya
  9.3. Respublika xududi boʻylab oʻtkazmalar (boshqa banklarga) 0.1% +SWIFT uchun komissiya
  9.4. O'z R tashqarisidagi shoshilinch to'lovlar 0,25% +(min.1 BHM- max 10 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  9.5. Pul o'tkazmasini ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish (bankning aybi bilan emas) (100 000 so'm+xorijiy bankning komissiyasi) + QQS
  9.6. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan norezidentlarga eksport qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  9.7. Yuridik shaxslarga naqd xorijiy valyutani berish O‘z R Markaziy bankining operatsiya amalga oshirilgan sanadagi kursi bo‘yicha operatsiya summasidan 0,3%.
  10. Inkasso bo'yicha operatsiyalar
  10.1. Inkassoni chiqarish (300 000 сум + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  10.2. To'lov hujjatlarini inkasso uchun qabul qilish 300 000 so'm + QQS
  10.3. Import bo'yicha hujjatlarni inkasso uchun qabul qilish va tasdiqlash (300 000 so'm +xorijiy bankning komissiyasi) +QQS
  10.4. To'lov amalga oshirilmaganligi sababli inkassoni qaytarish 200 000 so'm + QQS+ pochta xarajatlarini qoplash
  10.5. Inkasso uchun hujjatlarni tekshirish va yuborish 300 000 so'm + QQS
  10.6. Inkassoni o'zgartirish yoki bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  11 Chet el valyutasida kafolat operatsiyalari
  11.1. Kafolat shartlarini avizo qilish / tasdiqlash (O'zgartirish uchun 300 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  11.2. Kafolat yoki bekor qilish shartlarining o'zgarishini avizo qilish/tasdiqlash (har bir hujjat uchun 130 000 so'm benefitsiar hisobiga olib boriladi)+ QQS
  11.3. Kafolat to'lovini olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshirish, yuborish 65 000 so'm +Kafolat shartlarida talab qilinadigan hujjat uchun QQS + SWIFT uchun komissiya
  + kuryerlik pochtasi xarajatlarini qoplash
  12 Akkreditiv-import operatsiyalari
  12.1. Boshqa banklarga akkreditivlarni avizo qilish 500 000 so'm + QQS
  12.2. Akkreditivni ochish summadan 0,4% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun ) (min 4 BHM и max 20 BHM + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.3. Qo'shimcha so'rovlar (mijoz/korrespondent bank topshirig'I bo'yicha) (har bir xabar uchun 50 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi QQS
  12.4. Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  12.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Summadan 0,2% + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  12.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  12.7. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish 600 000 so'm + QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.8. Akkreditivni amal qilish muddati tugagunga qadar bekor qilish (500 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  13 Eksport-import operatsiyalari
  13.1. Dastlabki avizo qilish 200 000 so'm + QQS
  13.2. Akkreditivni avizo qilish 300 000 so'm + QQS
  14 Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  14.1. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun summadan min 250 000 so'm va max 2 000 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.2. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.3. Hujjatlarni qabul qilish, tekshirish va joʻnatish Summadan 0,2% +SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  14.4. Akkreditivning prolongatsiya boʻyicha shartlariga oʻzgartirish kiritish yoki akkreditiv summasini koʻpaytirish
  14.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (min 250 000 so'm и max 2 000 000 so'm har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.7. Akkreditivni bekor qilish 500 000 so'm + QQS
  15 Konversion operatsiyalar
  15.1. Bir chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga oldi-sotdi bitimlari bo’yicha konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.2. Xo'jalik yurituvchi sub'ektdan chet el valyutasini sotib olish Kelishuvga ko’ra
  15.3. Yuridik shaxslar tomonidan banklararo ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR VB savdolarida belgilangan kurs boʻyicha
  15.4. Mijozlarning xizmat safari xarajatlariga mablagʻlarining bankning shaxsiy mablagʻlari hisobidan milliy valyutada konversion
  operatsiyalari
  konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.5. SVOP operatsiyalari Kelishuvga ko’ra
  16 Masofadan xizmat ko'rsatish
  16.1. Elektron shifrlash kaliti Bepul
  16.2. Elektron shifrlash kalitini yoʻqotganlik / buzganlik / qaytarmaganlik uchun jarima 300 000 so'm
  16.3. Internet-banking / Mobile-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun Bepul
  16.4. SMS-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun Bepul
  17 Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish
  17.1. To'lovlarni qabul qilish terminallarini ijaraga olish
  yuridik shaxslar 25 000 so'm + QQS
  yakka tartibdagi tadbirkorlar 15 000 so'm + QQS
  17.2 “Garantbank” AJ bilan shartnoma tuzgan savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasida o‘rnatilgan terminal orqali so‘m kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni qayta ishlash. tranzaktsiya summasidan 0.2%
  17.3 Mijozning iltimosiga binoan savdo kartasi hisobvarag'idan ko'chirma taqdim etish 20 000 so'm + QQS
  17.4 Terminalga zarar buzilganligi uchun jarima 300 000 so'm
  17.5 Terminal yoʻqotilganligi/ terminal taʼmirlashga yaroqsiz holatgacha buzilganligi uchun jarima 200 000 so'm + terminalning qoldiq qiymatini qoplash
  17.6 So'mdagi to'lovlarini qabul qilish uchun E-POS terminallarga xizmat ko'rsatish komissiyasi tranzaktsiya summasidan 1,5%
  17.7 QR kod orqali tranzaktsiyalarni qayta ishlash to'lov summasidan 0,25%
  * ( aylanmasi oyiga 1,5 mlrd. so‘m va undan ortiq bo‘lgan - har chorakda kamida 200,0 mln so‘m milliy valyutadagi naqd pul tushumlarini topshirayotgan- har chorakda kamida 700,0 ming AQSH dollari miqdoridagi xorijiy valyuta ekvivalentidagi daromadga ega bo‘lgan mijozlar uchun)

 • Start

  Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun“Garant bank” AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im START* TARIFI ( boshlang'ich biznes uchun)

  Xizmatlar nomi Tarif
  1 2 3
  I Mijozlarning milliy valyutadagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalar
  1. Mijozning hisobvaraqlarini ochish va yopish.
  1.1.1. Asosiy hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.2. Ikkilamchi hisobvaraqni ochish Bepul
  1.1.3. Hisobvaraqni yopish Bepul
  1.1.4. Mijoz hisobvarag'ini qayta ro'yxatdan o'tkazish Bepul
  1.1.5. Boshqa bankka o'tkazish uchun hujjatlarni tayyorlash Bepul
  2. Pul mablag'larini o'tkazish va hisobni yuritish xizmatlari
  2.1. "Garant bank" AJ tizimi ichida to’lov hujjati bo’yicha mablag’larni o’tkazish Bepul
  2.2. To'lov hujjati bo'yicha pul mablag'larini o'tkazish (debet aylanmasi) Bepul
  2.3. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash Bepul
  2.4. Hisobvaraqlarga xizmat ko’rsatish uchun abonent to’lovi Bepul
  2.5. Кo'chirmani berish Bepul
  2.6. Byudjet tashkilotlarining hisobvaraqlariga xizmat ko’rsatish (xo‘jalik hisobidagi tashkilotlardan tashqari) Bepul
  2.7. Barcha hisobvaraqlar bo'yicha mijoz so'rovi bo'yicha ma'lumotnomalar berish Bepul
  2.8. To'lov hujjatlarini qabul qilish va qayta ishlash 2 000 сум + НДС
  3. Milliy valyutadagi akkreditivlar
  3.1. Akkreditiv hisobvarag'ini ochish 200 000 so'm + QQS
  3.2. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki uni bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  3.3. Akkreditiv hisobvarag'ini yopish Bepul
  4. Korporativ kartalar
  4.1. Korporativ kartani ochish 30 000 so'm + QQS
  4.2. Korporativ kartani almashtirish 30 000 so'm + QQS
  4.3. Korporativ kartani to'ldirish 0,5%
  4.4. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  5. Kassa xizmati
  5.1. Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun naqd pul berish Bepul
  5.2. Boshqa belgilar bo'yicha naqd pul berish (ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlardan tashqari) 1%
  5.3. Pul chek daftarchasiga xizmat ko'rsatish 35 000 so'm + QQS
  5.4. Pul chek daftarchasini yo'qotganlik uchun jarima 350 000 so'm
  6. Yuridik shaxslarning ish haqi loyihalari doirasida plastik kartalar
  6.1. Asosiy kartani ochish Bepul
  6.2. Qo'shimcha kartani ochish 35 000 so'm + QQS
  6.3. Kartaning amal qilish muddati / buzilishi yoki yo'qolishi sababli qayta chiqarish 35 000 so'm + QQS
  6.4. Kartani to'ldirish Bepul
  6.5. Boshqa bankning kassasida yoki bankomati orqali karta hisobvarag'idan naqd pul berish Xizmat ko’rsatuvchi bank stavkalari bo’yicha
  6.6. Kartani yo'qotilgan yoki buzilganda blok qilish / blokdan chiqarish Bepul
  7. Chet el valyutasidagi operatsiyalar
  7.1. Hisobvaraqni ochish Bepul
  7.2. Xat orqali hisobvaraqdan ko'chirma yuborish 35 000 so'm + QQS
  7.3. Mijozning iltimosiga binoan ko'chirma dublikatini berish 35 000 so'm + QQS
  7.4. Yuridik shaxsning hisobvarag'ini yopish Bepul
  7.5. Naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  7.6. O'zR hududida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 50 000 so'm + QQS
  7.7. O'zRdan tashqarida SWIFT tizimi orqali to'lovlar 100 000 so'm + QQS
  7.8. Arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotnomalar va dublikatlarini taqdim etish (hisobdan ko'chirmalar, SWIFT xabarlarini tasdiqlash) 35 000 so'm + QQS
  8. Mijozning mablag'larini O'zbekiston Respublikasi hududiga chet el valyutasida o'tkazish
  8.1. Pul mablag'larini O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari hisob raqamlariga o'tkazish 0,1 % + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + (hamkor bankning komissiyasi min 1 BHM)+ QQS
  8.2. O'tkazmani ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish 150 000 so'm + QQS
  8.3. "Garant Bank" AJ tizimi ichida to'lov hujjati bo'yicha mablag'larni o'tkazish Bepul
  9 O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chet el valyutasida pul mablag‘larini o‘tkazish:
  9.1. - benefitsiar uchun xarajatlar bilan 0,15% (min 1 BHM - max 20 BHM + QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya)
  9.2. - benefitsiar uchun xarajatlarsiz 0,15% ((min 1 BHM - max 20 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+ SWIFT uchun komissiya
  9.3. Respublika xududi boʻylab oʻtkazmalar (boshqa banklarga) 0.1% +SWIFT uchun komissiya
  9.4. O'z R tashqarisidagi shoshilinch to'lovlar 0,25% +(min.1 BHM- max 10 BHM +xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+ SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  9.5. Pul o'tkazmasini ijroga qabul qilgandan keyin o'zgartirish, qaytarish, bekor qilish (bankning aybi bilan emas) (100 000 so'm+xorijiy bankning komissiyasi) + QQS
  9.6. Xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan norezidentlarga eksport qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish Bepul
  9.7. Yuridik shaxslarga naqd xorijiy valyutani berish O‘z R Markaziy bankining operatsiya amalga oshirilgan sanadagi kursi bo‘yicha operatsiya summasidan 0,3%.
  10. Inkasso bo'yicha operatsiyalar
  10.1. Inkassoni chiqarish (300 000 сум + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  10.2. To'lov hujjatlarini inkasso uchun qabul qilish 300 000 so'm + QQS
  10.3. Import bo'yicha hujjatlarni inkasso uchun qabul qilish va tasdiqlash (300 000 so'm +xorijiy bankning komissiyasi) +QQS
  10.4. To'lov amalga oshirilmaganligi sababli inkassoni qaytarish 200 000 so'm + QQS+ pochta xarajatlarini qoplash
  10.5. Inkasso uchun hujjatlarni tekshirish va yuborish 300 000 so'm + QQS
  10.6. Inkassoni o'zgartirish yoki bekor qilish 200 000 so'm + QQS
  11 Chet el valyutasida kafolat operatsiyalari
  11.1. Kafolat shartlarini avizo qilish / tasdiqlash (O'zgartirish uchun 300 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+ QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  11.2. Kafolat yoki bekor qilish shartlarining o'zgarishini avizo qilish/tasdiqlash (har bir hujjat uchun 130 000 so'm benefitsiar hisobiga olib boriladi)+ QQS
  11.3. Kafolat to'lovini olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshirish, yuborish 65 000 so'm +Kafolat shartlarida talab qilinadigan hujjat uchun QQS + SWIFT uchun komissiya
  + kuryerlik pochtasi xarajatlarini qoplash
  12 Akkreditiv-import operatsiyalari
  12.1. Boshqa banklarga akkreditivlarni avizo qilish 500 000 so'm + QQS
  12.2. Akkreditivni ochish summadan 0,4% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun ) (min 4 BHM и max 20 BHM + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.3. Qo'shimcha so'rovlar (mijoz/korrespondent bank topshirig'I bo'yicha) (har bir xabar uchun 50 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi QQS
  12.4. Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  12.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Summadan 0,2% + SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  12.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  12.7. Akkreditiv shartlarini o'zgartirish 600 000 so'm + QQS+SWIFT xabarnoma uchun komissiya
  12.8. Akkreditivni amal qilish muddati tugagunga qadar bekor qilish (500 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  13 Eksport-import operatsiyalari
  13.1. Dastlabki avizo qilish 200 000 so'm + QQS
  13.2. Akkreditivni avizo qilish 300 000 so'm + QQS
  14 Hujjatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va tekshirish
  14.1. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun summadan min 250 000 so'm va max 2 000 000 so'm + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.2. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.3. Hujjatlarni qabul qilish, tekshirish va joʻnatish Summadan 0,2% +SWIFT xabarnoma uchun komissiya + Pochta-kuryerlik xarajatlarini qoplash
  14.4. Akkreditivning prolongatsiya boʻyicha shartlariga oʻzgartirish kiritish yoki akkreditiv summasini koʻpaytirish
  14.5. "Garant bank" AJ da qoplangan holda Ko'payish summasidan 0,15% (min 250 000 so'm и max 2 000 000 so'm har bir chorak yoki uning bo'lagi uchun + xorijiy bankning komissiyasi)+QQS
  14.6. "Garant bank" AJ da qoplanmagan holda Kelishuvga ko’ra
  14.7. Akkreditivni bekor qilish 500 000 so'm + QQS
  15 Konversion operatsiyalar
  15.1. Bir chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga oldi-sotdi bitimlari bo’yicha konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.2. Xo'jalik yurituvchi sub'ektdan chet el valyutasini sotib olish Kelishuvga ko’ra
  15.3. Yuridik shaxslar tomonidan banklararo ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR VB savdolarida belgilangan kurs boʻyicha
  15.4. Mijozlarning xizmat safari xarajatlariga mablagʻlarining bankning shaxsiy mablagʻlari hisobidan milliy valyutada konversion
  operatsiyalari
  konversiyaga taqdim etilgan valyutadagi summaning 0,3
  foizi, OʻzR MB tomonidan belgilangan kurs boʻyicha milliy
  valyutada
  15.5. SVOP operatsiyalari Kelishuvga ko’ra
  16 Masofadan xizmat ko'rsatish
  16.1. Elektron shifrlash kaliti Bepul
  16.2. Elektron shifrlash kalitini yoʻqotganlik / buzganlik / qaytarmaganlik uchun jarima 300 000 so'm
  16.3. Internet-banking / Mobile-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun Bepul
  16.4. SMS-banking tizimi orqali mijozlarning hisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko'rsatish uchun Bepul
  17 Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish
  17.1. To'lovlarni qabul qilish terminallarini ijaraga olish
  yuridik shaxslar 25 000 so'm + QQS
  yakka tartibdagi tadbirkorlar 15 000 so'm + QQS
  17.2 “Garantbank” AJ bilan shartnoma tuzgan savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasida o‘rnatilgan terminal orqali so‘m kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni qayta ishlash. tranzaktsiya summasidan 0.2%
  17.3 Mijozning iltimosiga binoan savdo kartasi hisobvarag'idan ko'chirma taqdim etish 20 000 so'm + QQS
  17.4 Terminalga zarar buzilganligi uchun jarima 300 000 so'm
  17.5 Terminal yoʻqotilganligi/ terminal taʼmirlashga yaroqsiz holatgacha buzilganligi uchun jarima 200 000 so'm + terminalning qoldiq qiymatini qoplash
  17.6 So'mdagi to'lovlarini qabul qilish uchun E-POS terminallarga xizmat ko'rsatish komissiyasi tranzaktsiya summasidan 1,5%
  17.7 QR kod orqali tranzaktsiyalarni qayta ishlash to'lov summasidan 0,25%
  *Тarif talab qilib olinguncha depozit ochilgan kundan boshlab 3 oy davomida amal qiladi